Ψέκασμα Δέντρων | Tree Medicating

Το ξέκασμα των δέντρων γίνεται πάντα σε συνεργασία με έμπειρους γεωπόνους συνεργάτες μας με φυσικούς, οικολογικούς τρόπους ώστε να αντιμετοπιστούν οι διάφορες ασθένειες που έχουν προσβάλει τα δέντρα.