Πλύσιμο δέντρων βαμβακίαση | Tree Cleaning

Πλύσιμο και Καθαρισμός δεντρων

Το πλυσίμο και καθαρίσμα των δέντρων είναι από τις κυρίες εργασιές μας. Εργάζομαστε με ταχύτητα και ασφάλεια και όπου χρειάζεται γίνεται και κόψιμο των ξερών και επικίνδυνων κλαδιών μεγάλων δεντρών (προς αποφυγή ατυχήματος-πτώσεις).

Όταν τα δέντρα έχουν προσβηθεί από διάφορές ασθένειες (π.χ ΜΑΣΑΛΙΝΑΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το προβλήμα ακόμη και με ψεκασμούς. Την άνοιξη πλένουμε τα δέντρα απο την γύρη.