Τοποθέτηση Δημοτικός Δημόσιος Επαγγελματικός Φωτισμός Δρόμων | Street Light Installation

  • Τοποθέτηση Δημοτικός Φωτισμός Δρόμων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ανυψωτικά Καλαθοφόρα Γερανοί

Σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουμε αναλάβει την τοποθέτηση και αλλαγή φωτισμών σε δημοτικούς (κολόνες, χώροι πάρκινγκ ), δημόσιους χώρους (γήπεδα, πάρκα, νοσοκομεία, φωτινές επιγραφές). Έχουμε τοποθετήσει ότι φωτισμό έχουν ζητήσει και όσο ξηλά θέλουν ,σε μεγάλα πολυκαταστάματα , φωτικές επιγραφές, και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες.