Καλαθοφόρα Οχήματα | Small Crane

  • ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

Το καλάθι εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο. Η περιστροφική πλάκα του καλαθοφόρου, μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση.

Ανυψωτικά Καλαθοφόρα Γερανοί

Χαρακτηριστικά γερανού

• Ύψος εργασίας 16 μέτρα

• Σπαστό καλάθι με δυνατότητα κάθετης μετατόπισης πάνω ή κάτω

• Δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων και εξοπλισμού συνολικού βάρους 210 κιλά