Αποψίλωση Οικοπέδων και Καθαρισμοί Δασικών Εκτάσεων |
Land Deforestation Cleaning

Αποψίλωση οικοπέδων και καθαρισμός δασικών εκτάσεων από ξερά χόρτα.