ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | Ανυψωτικά καλαθοφόρα γερανοί

 •  
  ΖΑΪΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

  Καλαθοφορος Μεγάλος

  Το καλάθι εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο. Η περιστροφική πλάκα του καλαθοφόρου, μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση.

  Μάθετε περισσότερα

   
 •  
  ΖΑΪΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

  Καλαθοφορος Μικρός

  Το καλάθι εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο. Η περιστροφική πλάκα του καλαθοφόρου, μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση.

  Μάθετε περισσότερα

   
 •  
  ΖΑΪΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΙ

  Γερανό • Αρπάγη

  Ο Γερανός • Αρπάγη εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει δύσκολες θέσεις εργασίας σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο. Η περιστροφική πλάκα του Γερανό • Αρπάγη, μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες σε καθεμία κατεύθυνση.

  Μάθετε περισσότερα